logo

Country : Kyrgyzstan

President : KOLBAEV ZholdoshbekAddress : Suvanberdiev Str, 102/10 7200010 Bishkek

Phone : +996555554730

Fax :

Email : judo-fkgz@mail.ru

Copyrights © 2018 JUDO UNION OF ASIA. All Rights Reserved.